top of page
Facing the challenge

WAAROM RECYCLEN

De grootste uitdaging ter wereld aangaan

Elke dag ervaren steeds meer mensen waterstress. De mensheid wordt als nooit tevoren geconfronteerd met een watercrisis als gevolg van ongelijke verdeling, klimaatverandering en een sterke stijging van de wereldwijde vraag naar zoetwater. En over een paar jaar is er niet meer genoeg water voor ons allemaal. 

 

Vanuit de ruimte gezien is onze planeet blauw: 70% van het oppervlak is water. Maar 97% van al dat water is zout – en het grootste deel van de rest3% is moeilijk toegankelijk. Slechts 0,014% van de totale hoeveelheid water op aarde is vers en beschikbaar. Dat is alles wat we hebben. Mensen, dieren en de natuur zijn allemaal afhankelijk van dit water om te overleven. 

 

De enige manier waarop onze planeet zoet water kan vernieuwen, is door regenval op het land. Maar de hoeveelheid regenval is veel minder dan de hoeveelheid water die mensen aan de aarde onttrekken. Na decennia van intensieve verstedelijking, ontbossing, wateromleiding en industriële landbouw, droogt onze planeet uit en daalt het grondwaterpeil. 

Fact&figures

FEITEN

 “Onze relatie met water herdefiniëren”

In de afgelopen 40 jaar is de wereldbevolking verdubbeld en het watergebruik verviervoudigd.

Bron

Vandaag de dag ervaren ongeveer 4 miljard mensen, die bijna tweederde van de wereldbevolking vertegenwoordigen, gedurende minstens een maand van het jaar ernstige waterschaarste.

brone

 

In 2035 zal tot 40% van de wereldbevolking in gebieden met ernstige waterschaarste leven.

Bron

 

Als we blijven doen wat we nu doen, is er in 2040 niet genoeg water om de dorst van de wereldbevolking te lessen en de huidige energie- en stroomoplossingen draaiende te houden.
Bron

 

In 2050 zal de wereldbevolking gegroeid zijn tot 9,7 miljard mensen. De vraag naar water zal naar verwachting met 55 procent groeien, inclusief een stijging van 400 procent van de vraag naar productiewater.

Bron

Schermafbeelding 27-12-2019 op 10.26.41.png
think act
2021 Grapg Power of decentralized recycling.png

GLOBAAL DENKEN,
LOKAAL HANDELEN

Elk huis en gebouw kan zijn eigen water recyclen

Over de hele wereld wordt water beschouwd als een goedkope hulpbron en mensen denken dat afvalwater wegwerpbaar is.

 

Dit moet nu veranderen. We moeten voorkomen dat onze meest waardevolle hulpbron verloren gaat en vandaag beginnen met het implementeren van circulaire waterbeheeroplossingen.

 

Decentrale waterrecycling is eenvoudig, efficiënt en betaalbaar. Elk nieuw gebouw moet worden uitgerust met een decentraal waterrecyclingsysteem. Door aan de bron te recyclen, kunnen we de wereldwijde watercrisis oplossen.

UNSDGs

VERENIGDE NATIES 
Wereldwijde doelen

Hydraloop's missie: De mensheid empoweren voor een veerkrachtige watertoekomst

Hydraloop is er trots op bij te dragen aan vier van de Global Goals van de Verenigde Naties. 

 

De Global Goals zijn een blauwdruk voor de wereld om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we vandaag worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, oorlogen en klimaatverandering. Alle 17 doelen zijn met elkaar verbonden en om niemand achter te laten, is het belangrijk dat we ze allemaal in 2030 bereiken.

We hebben geen keus meer.
We moeten verstandiger omgaan met water

UNSDG 04-2021.png
H300_Stone_Gardensetting.png

Onze visie: Building Recycle Ready. Over 10 jaar 
heeft elk nieuw gebouw zijn eigen grijswater-recyclingsysteem 

bottom of page