top of page
Zoeken

Ontwikkelingssubsidie van SNN en EFRO voor Hydraloop

Bijgewerkt op: 13 jan.Hydraloop Systems heeft een VIA-ontwikkelingssubsidie ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie is geoormerkt voor de ontwikkeling van een compacte versie van de Hydraloop, gericht op huishoudens van 1-3 personen.


Context


In het overgrote deel van de landen ter wereld heerst er nog steeds een tekort aan schoon drinkwater. Door de groei van de wereldpopulatie blijft de vraag naar schoon water stijgen. Om stedelijke delta’s te ontlasten en de schoonwatervoorziening te verbeteren, moeten er nieuwe en verbeterde technologieën op de markt komen die decentrale waterhergebruik kunnen bewerkstelligen. Dit project omvat de ontwikkeling van een dergelijk systeem dat in te passen is huizen waarbij de ruimte gering is. Dit betreft met name 1 – 3 persoonshuishoudens en daarmee 70% van de populatie.


Doelstelling

Het doel van dit project was de ontwikkeling van een nieuwe variant op het unieke Hydraloop-systeem, in casu de Hydraloop H150, dat in tegenstelling tot de Hydraloop H300 achter een toiletblok kan worden geplaatst of ingebouwd. H300 is voor grotere huizen voor 4 of meer personen en is een losstaand apparaat. Het beoogde resultaat van het VIA-project was een werkend en op werkingsprincipe getest prototype van een Hydraloop H150 en een detailontwerp van het productieproces van dit apparaat.


Realisatie


Als gevolg van Covid en de uitdaging om extra personeel aan te trekken, is het project is enigszins later opgestart. Een multidisciplinair team met medewerkers uit R&D, Support, Sales en Marketing werkte achtereenvolgens aan de volgende aspecten: definiëren werkingsprincipes en conceptfase, technisch design en detailed engineering. In de loop van het traject is de productdefinitie bijgesteld (met nieuwe productnaam Hydraloop Concealed), het technisch design uitgewerkt en een marktstrategie ontwikkeld.


Marktprognose


De toenemende vraag uit het Midden-Oosten en dan met name Saudi-Arabië, UK, USA en Australië heeft Hydraloop gesterkt dat de bij de aanvraag van de subsidie ingediende marktprognose nog steeds haalbaar is of zelfs meer dan dat.
bottom of page